oak

Plants; Trees

Genus native to the Northern Hemisphere with spirally arranged leaves, catkins for flowers and acorns for the "fruit".

Doz oranı

Medical devices; Radiology equipment

A measure of the dose delivered per unit time. Determined in Clinacs by the number of high energy beam pulses delivered per servo period times the dose delivered by each pulse.

yürütülebilir dosya

Software; Productivity software

Belleğe yüklenen ve işletim sistemi yükleyicisi tarafından yürütülen taşınabilir çalıştırılabilir (PE) dosya biçiminde bir dosya. O an. Exe ya da a. Dll dosyası olabilir. İçinde. ...