Hanh Tran

Ho Chi Minh City, Vietnam

7 Terms    0 Blossaries    0 Followers    12796 Viewers

Hanh Tran

Ho Chi Minh City, Vietnam

7 Terms    0 Blossaries    0 Followers    12796 Viewers

Hanh Tran's Terms

Dreamcast

Video games; Console

Dreamcast là giao diện điều khiển cuối cùng của Sega. Trong khi giao diện điều khiển là một thành công quan trọng và giành được một nhóm lớn những người đam mê, nó không bán ra đủ ...

một tín dụng rõ ràng (1CC)

Video games; Shmups

Khi một người chơi được thông qua các vòng lặp đầu tiên mà không cần phải sử dụng một tiếp tục. Nói chung, một người không nói đã "đánh đập" một trò chơi trừ khi họ 1CC nó vào các ...

freemium

Video games; General gaming

Một từ kết hợp của những từ "miễn phí" và "phí". Đây là trò chơi mà có thể được chơi miễn phí nhưng sẽ có một cửa hàng nơi trong trò chơi mục có thể được mua. Những mục này có thể ...

Viewers(12796) View all

Followers(0) View all

Hanh Tran doesn't have any followers yet.

Following(0) View all

Hanh Tran is not following any users.