Longpro

Phu Nhuan, Vietnam

Reliable Vietnamese translator specialized in science and technology.

3 Terms    0 Blossaries    0 Followers    22272 Viewers

Longpro

Phu Nhuan, Vietnam

Reliable Vietnamese translator specialized in science and technology.

3 Terms    0 Blossaries    0 Followers    22272 Viewers

Longpro's Terms

máy móc

Manufacturing; Engineering

Một thiết bị hay hệ thống sử dụng năng lượng để thực hiện hay hỗ trợ thực hiện một nhiệm vụ.

thành phẩm

Manufacturing; Engineering

Sản phẩm cuối, nhất là những cái được tạo ra từ một loạt các giai đoạn hay các quá trình.

công nghệ thấp

Manufacturing; Engineering

Phương pháp hay các thiết bị kĩ thuật không quá phức tạp với các tính năng thấp hơn so với các hệ thống tưong đương.

Viewers(22272) View all

Followers(0) View all

Longpro doesn't have any followers yet.

Following(0) View all

Longpro is not following any users.