Ahmad

Mashhad, Iran

Let's Communicate!

2 Terms    0 Blossaries    0 Followers    4676 Viewers

Ahmad

Mashhad, Iran

Let's Communicate!

2 Terms    0 Blossaries    0 Followers    4676 Viewers

Ahmad's Terms

الغای بدون زیان

Immigration; US visa

مهری که توسط سفارت یا کنسولگری بر روی روادید زده می‌شود زمانی که اشتباهی در روادید رخ داده یا روادید المثنی است. این مهر تأثیری بر صحت سایر روادیدهای موجود در گذرنامه ندارد. این ...

شماره پرونده

Immigration; US visa

مرکز ملی روادید (NVC) برای هر درخواست مهاجرت یک شماره پرونده اختصاص می‌دهد. این شماره شامل سه حرف و ده عدد است. سه حرف مخفف نام سفارت یا کنسولگری خارج از کشور است که به پرونده ...

Viewers(4676) View all

Followers(0) View all

Ahmad doesn't have any followers yet.

Following(0) View all

Ahmad is not following any users.