Diep Bui

Hanoi, Vietnam

5 Terms    0 Blossaries    0 Followers    7726 Viewers

Diep Bui

Hanoi, Vietnam

5 Terms    0 Blossaries    0 Followers    7726 Viewers

Diep Bui's Terms

tiếp thị liên kết

Marketing; Advertising

Chia sẻ doanh thu giữa các nhà quảng cáo trực tuyến / thương nhân và các nhà xuất bản trực tuyến / người bán hàng, theo đó tiền hoa hồng được dựa trên các tiêu chí đánh giá tính ...

phân khúc thị trường

Marketing; Advertising

Chia thị trường bằng một chiến lược hướng đến việc tăng một phần lớn doanh thu bán hàng của một nhóm nhỏ hơn thuộc một thị trường, chứ không phải là chia sẻ số lượng mua hàng hạn ...

tỷ lệ nhấp chuột (CTR)

Advertising; New media advertising

CTR là số trung bình nhấp chuột trên một trăm hiển thị quảng cáo, tính theo phần trăm. CTR đo lường phần trăm số người đã nhấp chuột vào quảng cáo để truy cập các trang web đích ...

Viewers(7726) View all

Followers(0) View all

Diep Bui doesn't have any followers yet.

Following(0) View all

Diep Bui is not following any users.