springvn20

Viet Nam

New member *__*

44 Terms    0 Blossaries    6 Followers    28870 Viewers

springvn20

Viet Nam

New member *__*

44 Terms    0 Blossaries    6 Followers    28870 Viewers

springvn20's Terms

Đồng Euro

Financial services; World currencies

Loại tiền tệ duy nhất cho các nước thành viên trong khối liên minh Châu Âu, bao gồm Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Ý. Đồng Euro chính thức lưu hành tháng 1/1999 như một cách tăng cường ...

Cổ phiếu có thể mua lại

Financial services; Funds

Một tính năng cho phép một công ty phát hành mua lại tất cả chứng khoán trước ngày đáo hạn của trái phiếu.

Các quỹ nợ địa phương Alabama

Financial services; Funds

Quỹ giới hạn đối với những chứng khoán được miễn thuế ở Alabama, nhà nước (miễn thuế 2 lần) hoặc thành phố (miễn thuế 3 lần)

Following(0) View all

springvn20 is not following any users.