vu nguyen's Terms

biến âm sắc

Language; Terminology

Nguyên âm thay đổi để phân biệt được đa dạng các chức năng ngữ pháp.

nước lọc tinh khiết

Beverages; Soft drinks

Nước lọc tinh khiết là nước đã được lọc và xử lý.

gọi hành động

Online services; SEO

gọi hành động là một kỹ thuật của bộ máy dò tìm để khích người dùng hoàn tất một hành động đã định bởi quảng cáo. "Bấm vào đây", "Mua Ngay", "Vào coi ...

Viewers(3899) View all

Followers(0) View all

vu nguyen doesn't have any followers yet.

Following(0) View all

vu nguyen is not following any users.