Home > Blossary: Characters In The Legend Of Zelda Series
This is a list of notable and recurring fictional characters from The Legend of Zelda series of video games developed by Nintendo.

Category: Entertainment

1 Term

Created by: stanley soerianto

Number of Blossarys: 107

My Terms
Collected Terms

Princesa Zelda é a princesa de Hyrule e guardião da Triforce da sabedoria. O nome dela é compartilhado por muitos de seus antepassados femininos e descendentes. Enquanto a maioria dos títulos requerem Link salvar Zelda de Ganon, ela é às vezes mostrada capaz em batalha, usando poderes mágicos e armas, como flechas de luz para ajudar o Link. Com exceção dos jogos de CD-i, ela não era jogável na série principal até Spirit Tracks, onde ela se torna um espírito e pode possuir um cavaleiro fantasma que pode ser controlado pelo jogador. Zelda também aparece sob vários pseudônimos e alter egos, incluindo Sheik (em Ocarina of Time) e Tetra (em The Wind Waker e Phantom Hourglass).

Domain: Video games; Category: Characters

Công chúa Zelda là công chúa của Hyrule và người giám hộ của Triforce trí tuệ. Tên của cô được chia sẻ bởi nhiều người trong số các nữ tổ tiên và hậu duệ của cô. Trong khi hầu hết tiêu đề yêu cầu liên kết để lưu Zelda từ Ganon, nó đôi khi hiển thị được khá có khả năng trong trận chiến, sử dụng quyền hạn huyền diệu và vũ khí khác như mũi tên ánh sáng để hỗ trợ liên kết. Với ngoại lệ của các trò chơi đĩa CD-i, cô đã không chơi được trong dòng chính cho đến Spirit Tracks, nơi cô trở thành một tinh thần và có thể có một hiệp sĩ Phantom có thể được kiểm soát bởi người chơi. Zelda cũng xuất hiện dưới nhiều khác bí danh và làm thay đổi cái tôi, bao gồm cả Sheik (ở Ocarina of Time) và Tetra (trong The gió Waker và đồng hồ cát Phantom).

Domain: Video games; Category: Characters

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Publicar  

Chloe45

Amazing list!

15:56, 12 May 2017
My other Blossarys

Blossary containing nerve cell related deseases.

Category: Health

By: stanley soerianto

Fitness trackers will someday be obviated by ...

Category: Technology

By: stanley soerianto

Some of the most renowned actors of the United ...

Category: Entertainment

By: stanley soerianto

The aim of this list of programming languages is ...

Category: Languages

By: stanley soerianto