Home > Blossary: Yamaha Italian

Category:

1 Term

Created by: federica.masante

Number of Blossarys: 31

My Terms
Collected Terms

Deel van de YPVS; een elektronisch gestuurde klep die is in de poort van de uitlaat van tweetaktmotoren;

Domain: Automotive; Category: Motorcycles

YPVSの一部、2ストロークエンジンの排気ポートにある電子制御式バルブ;

Domain: Automotive; Category: Motorcycles

Deel dat de groef van de trommel verschuiving te verschuiven van de transmissie te sporen.

Domain: Automotive; Category: Motorcycles

トランスミッションのシフトするシフトドラムの溝をトレースする部分。

Domain: Automotive; Category: Motorcycles

Bloem-vormige gedeelte waarnaar de hendel van de stop van de trommel verschuiving in contact komt.

Domain: Automotive; Category: Motorcycles

シフトドラムのストッパーレバーに花の形の部分が接触する。

Domain: Automotive; Category: Motorcycles

Aandrijfsysteem die macht na de indiening aan het achterwiel via een schacht, in tegenstelling tot een ketting of riem zendt.

Domain: Automotive; Category: Motorcycles

トランスミッションからのシャフトを介して後輪に動力を伝達駆動システムは、のようなチェーンまたはベルトに反対した。

Domain: Automotive; Category: Motorcycles

Dit apparaat genereert onder de servo-eenheden waarmee positie en houding, een motor overeenkomstig besturingsseinen.

Domain: Automotive; Category: Motorcycles

コントロールの位置と姿勢そのサーボユニ​​ットの中で、このデバイスは、制御信号に従って駆動力を生成します。

Domain: Automotive; Category: Motorcycles

Moer met een mechanisme dat voorkomt het losmaken dat.

Domain: Automotive; Category: Motorcycles

緩みからそれを防ぐ機構を備えたナット。

Domain: Automotive; Category: Motorcycles

Systeem dat controleert bepaalde elektrische schakelingen voor gebreken en signalen gedetecteerd storing.

Domain: Automotive; Category: Motorcycles

検出された故障欠陥と信号用に一定の電気回路をチェックするシステム。

Domain: Automotive; Category: Motorcycles

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys