Home > Terms > Croatian (HR) > banka

banka

Banka je kreditna ustanova ovlaštena za obavljanje bankarskih poslova. Jedino su banke ovlaštene da bez ograničenja primaju od građana štedne uloge po viđenju ili na rok kraći od dvije godine.

To uključuje komercijalne banke i banques coopératives et mutualistes (to su banke u kojima su dioničari isključivo njihovi klijenti. „Cooperative je međunarodni izraz, a mutualiste isključivo francuski.) (Kooperativne banke imaju često međunarodnu vlasničku strukturu), te gradske štedionice. Ove potonje su javne kreditne ustanove koje također isplaćuju i socijalnu pomoć, a imaju monopol nad odobravanjem zajmova uz jamstva ili pologe.

0
Collect to Blossary

Member comments

You have to log in to post to discussions.

Terms in the News

Featured Terms

Marija Horvat
  • 0

    Terms

  • 21

    Blossaries

  • 2

    Followers

Industry/Domain: Animals Category: Fish

golema psina

Golema psina je drugi najveći morski pas koji živi u vodama istočnog Sjevernog Pacifika. Golema psina je engleski naziv dobila jer se često sunča ...