Home > Terms > Uzbek (UZ) > keton moddalar

keton moddalar

Beta-oksimoy kislota, atsetosirka kislota va atsetondan iborat, jigarda moy kislotalar va uglevod almashinuvidan hosil bo'luvchi, tahminan 78:20:2 nisbatdagi moddalar aralashmasi. Atsetosirka atsetil-KoA ishtirokida hosil bo'ladi. Ko'pgina qismi fermentativ yo'l bilan beta-ketobutiratga aylanadi. Lekin bir qismi spontan ravishda dekarboksillanib atseton hosil qiladi. Keton moddalar mushak va miya to'qimalari uchun yoqilg'i sifatida ishlatilishi mumkin. Ochlik va nazoratsiz diabetda ko'p miqdorda hosil bo'lgani sabab metabolik atsidozga va qon va siydik tarkibida yuqoridagi barcha keton moddalarining bo'lishiga olib keladi.

0
Collect to Blossary

Member comments

You have to log in to post to discussions.

Terms in the News

Featured Terms

Hamza Foziljonov
  • 0

    Terms

  • 0

    Blossaries

  • 0

    Followers

Industry/Domain: Mobile communications Category: Mobile phones

qo‘shimcha reallik

Qo‘shimcha reallik (AR) bu – real dunyo ma’lumotlarini kompyuter yordamida yaratilgan tasvirlar va kontent bilan birlashtiruvchi texnologiyadir. U ...

Contributor

Featured blossaries

Hypertension (HTN) or High Blood Pressure

Category: Health   3 12 Terms

Ganges Appetizers

Category: Food   1 1 Terms

Browers Terms By Category