Home > Terms > Serbian (SR) > хијерархија потреба

хијерархија потреба

Психолошка теорија која се приписује Авраму Х. Маслову који је истицао да ће људи стално тежити томе да су њихове основне потребе (сан, храна, вода, склониште, итд) испуњене и да такве потребе на крају одређују понашање.

0
Collect to Blossary

Member comments

You have to log in to post to discussions.

Terms in the News

Featured Terms