Home > Terms > Yoruba (YO) > kika iwe funra eni

kika iwe funra eni

Kika iwe ni aaye ara eni, kiko eko lati ara awon ohun elo eyi ti oluko kan saba maa nse iranlowo, ni iyato si sise ise ninu yara ikawe tabi lilo si ibi ti a ti ngba idanilekoo

0
Collect to Blossary

Member comments

You have to log in to post to discussions.

Terms in the News

Featured Terms

Contributors in Education

Featured blossaries

Lost your iPhone!!!

Category: Technology   15 6 Terms

Engineering Branches

Category: Engineering   1 12 Terms