Home > Blossary: Basics of CSS

Category: Education

1 Term

Created by: Bagar

Number of Blossarys: 64

My Terms
Collected Terms

La propietat de Perspectiva defineix quants píxels es col·loca un element 3D de la vista. Aquesta propietat permet canviar la Perspectiva en 3D com elements són vistos. Hora de definir la propietat de Perspectiva d'un element, és els elements secundaris que obtenir la visió de Perspectiva, no l'element propi. Nota: la propietat de Perspectiva només afecta elements 3D transformades! Punta: Utilitzeu aquesta propietat juntament amb la propietat de Perspectiva-origen, que li permet canviar la posició inferior d'3D elements.

Domain: IT services; Category: Web design

De eigenschap perspective definieert hoeveel pixels een 3D element wordt geplaatst uit de weergave. Met deze eigenschap kunt u om het perspectief te veranderen op hoe 3D-elementen worden weergegeven. Bij het definiëren van de eigenschap van de vooruitzichten voor een element, het is de onderliggende elementen die de weergave perspectief krijgen niet de element zelf. Opmerking: de eigenschap perspective alleen van invloed op 3D getransformeerde elementen! Tip: gebruik deze eigenschap samen met de eigenschap perspectief-oorsprong, waarmee u de onderste positie van 3D elementen wilt wijzigen.

Domain: IT services; Category: Web design

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Сейчас трудно оставаться не на связи. Этого ...

Category: Entertainment

By: Bagar

Программы которые будут интересны каждому, кто ...

Category: Business

By: Bagar

Have fun with Apple accessories

Category: Entertainment

By: Bagar