Home > Blossary: Characters In The Legend Of Zelda Series
This is a list of notable and recurring fictional characters from The Legend of Zelda series of video games developed by Nintendo.

Category: Entertainment

1 Term

Created by: stanley soerianto

Number of Blossarys: 107

My Terms
Collected Terms

Công chúa Zelda là công chúa của Hyrule và người giám hộ của Triforce trí tuệ. Tên của cô được chia sẻ bởi nhiều người trong số các nữ tổ tiên và hậu duệ của cô. Trong khi hầu hết tiêu đề yêu cầu liên kết để lưu Zelda từ Ganon, nó đôi khi hiển thị được khá có khả năng trong trận chiến, sử dụng quyền hạn huyền diệu và vũ khí khác như mũi tên ánh sáng để hỗ trợ liên kết. Với ngoại lệ của các trò chơi đĩa CD-i, cô đã không chơi được trong dòng chính cho đến Spirit Tracks, nơi cô trở thành một tinh thần và có thể có một hiệp sĩ Phantom có thể được kiểm soát bởi người chơi. Zelda cũng xuất hiện dưới nhiều khác bí danh và làm thay đổi cái tôi, bao gồm cả Sheik (ở Ocarina of Time) và Tetra (trong The gió Waker và đồng hồ cát Phantom).

Domain: Video games; Category: Characters

הנסיכה זלדה היא הנסיכה של Hyrule שומר Triforce של החוכמה. השם שלה היא משותפת רבים של אבות הנשי שלה צאצאים. בעוד רוב כותרות דורשים קישור להציל את זלדה של גנון, היא לפעמים מוצג להיות בהחלט מסוגל בקרב, באמצעות כוחות קסם ונשק כגון חיצים אור כדי לסייע קישור. למעט המשחקים CD-i, היא הייתה לא לשחק בסדרה הראשית עד רצועות רוח, שם היא הופכת לרוח, שיכולה להיות אביר פאנטום זה יכול להיות נשלט על-ידי הנגן. זלדה מופיע גם תחת מגוון כינויים אחרים של אלטר אגו, לרבות השייח (בעוד Ocarina of Time) ובין טטרה (הרוח Waker פנטום חול).

Domain: Video games; Category: Characters

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Đăng  

Chloe45

Amazing list!

15:56, 12 May 2017
My other Blossarys

Blossary containing nerve cell related deseases.

Category: Health

By: stanley soerianto

Fitness trackers will someday be obviated by ...

Category: Technology

By: stanley soerianto

Some of the most renowned actors of the United ...

Category: Entertainment

By: stanley soerianto

The aim of this list of programming languages is ...

Category: Languages

By: stanley soerianto