Home > Blossary: Divination
An article on different ways of foretelling the future.

Category: Other

20 Terms

Created by: Silentchapel

Number of Blossarys: 95

My Terms
Collected Terms

Scrying (also called seeing or peeping) is the practice of looking into a translucent ball or other material with the belief that things can be seen, such as spiritual visions, and less often for purposes of divination or fortune-telling. The most common media used are reflective, translucent, or luminescent substances such as crystals, stones, glass, mirrors, water, fire, or smoke. Scrying has been used in many cultures in the belief that it can divine the past, present, or future. The visions that come when one stares into the media are thought to come from one's subconscious and imagination, though in the past they were thought to come from gods, spirits, devils, the psychic mind, depending on the culture and practice.

Domain: Anthropology; Category: Cultural anthropology

Věštění (také nazývané vidět nebo nakouknutí) je v praxi při pohledu do průsvitné koule nebo jiného materiálu s přesvědčením, že lze vidět věci, jako duchovní vize a méně často za účelem věštění nebo věštění. Mezi nejčastější použitá média jsou reflexní, průsvitné nebo luminiscenční látky, jako jsou krystaly, kameny, sklo, zrcadla, voda, oheň, nebo kouřit. Věštění se používá v mnoha kulturách v přesvědčení, že to božské v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Vize, které přijdou, když člověk zírá do média jsou snad pochází od jednoho ' s podvědomí a fantazie, když v minulosti byly snad pochází ze bohové, duchové, ďáblové, psychickou mysl, v závislosti na kultuře a praxi.

Domain: Anthropology; Category: Cultural anthropology

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

A Blossary on mergers and acquisitions by Apple.

Category: Technology

By: Silentchapel

A blosssary of mergers and acquisitions by ...

Category: Business

By: Silentchapel

A blossary of mergers and acquisitions by Google.

Category: Business

By: Silentchapel

A blossary of Disney characters.

Category: Arts

By: Silentchapel