Home > Blossary: Famous soft drink
List shows some of the most famous soft drinks, and also gives information regarding level of Caffeine in each.

Category: Food

7 Terms

Created by: farooq92

Number of Blossarys: 47

My Terms
Collected Terms

Fanta Soda made by Coca-Cola comes in over 70 flavors around the world, but their most popular flavor is Fanta Orange. Fanta Soda features popular local fruit flavors from whatever region it is distributed in. Most are fruit flavored and most are caffeine free. Fanta now is available in a Zero formula in some markets, which is calorie-free.

Domain: Beverages; Category: Soft drinks

Napój Fanta produkowany przez firmę Coca-Cola jest dostępny w ponad 70 smakach na całym świecie, najbardziej popularna jest jednak Fanta Pomarańczowa. Fanta zawiera smaki owoców z regionów, w których jest sprzedawana. Większość napojów Fanta nie zawiera kofeiny. Obecnie Fanta jest dostępna w niektórych sklepach jako bezkaloryczna Fanta Zero.

Domain: Beverages; Category: Soft drinks

Refreshing soft drink made with 23 flavors to a secret recipe, the oldest major brand in the U.S. Contains 150 calories per 12oz can. Dr. Pepper has expanded their drink range with flavor variations and diet versions of their sodas.

Domain: Beverages; Category: Soft drinks

Odświeżający napój bezalkoholowy wytwarzany w 23 różnych smaków na bazie sekretnej receptury, jedna z najstarszych marek w USA. Zawiera 150 kalorii na jedną puszkę (335 ml) Firma posiada wiele wariacji smakowych i wersji dietetycznych.

Domain: Beverages; Category: Soft drinks

Diet Pepsi is a zero-calorie cola beverage from The Pepsi Cola Company. It comes in a wide range of sizes and a few flavor variations such as vanilla, wild cherry, and lime. Diet Pepsi is artificially sweetened with aspartame and ace k. It has come to our attention that Diet Pepsi has a different formulation in the UK and other markets and thus has a lower caffeine content there. It contains 42.6mg per 12 ounce (355ml) can.

Domain: Beverages; Category: Soft drinks

Pepsi Light jest bezkalorycznym napojem typu cola wyprodukowanym przez PepsiCo. Jest dostępna w różnych rozmiarach i kilku wariantach smakowych takich jak wanilia, wiśnia i limonka. pepsi Light jest słodzona sztucznymi słodzikami takimi jak aspartam i acesulfam. Pepsi Light ma inną formułę w Wielkiej Brytanii i w związku z tym zawartość kofeiny w Pepsi produkowanej na ten rynek jest mniejsza. Zawiera 42,6 mg na 12 uncji (335ml).

Domain: Beverages; Category: Soft drinks

Mountain Dew is a popular carbonated drink made by PepsiCo. What surprises many people is the level of caffeine in Mountain Dew - at 55mg it is significantly higher than Coca-cola. The drink comes in a multitude of flavors and serving sizes and special additions. Previously, in several countries outside the US, Mountain Dew contained no caffeine. However, it was reported that in the beginning of 2012, places like Canada now sell caffeinated mountain dew as the principle product. Canada used to have a regulation that prevented the sale of non-cola sodas containing caffeine.

Domain: Beverages; Category: Soft drinks

Mountain Dew to popularny napój gazowany produkowany przez PepsiCo. Zaskakującym dla wielu ludzi jest fakt, że zawartość kofeiny w Mountain Dew - 44 mg jest znacznie wyższy niż jej zawartość w Coca Coli. Napój jest dostępny w wielu różnych smakach i rozmiarach. Z początku, w kilku krajach Mountain Dew nie zawierało kofeiny. Doniesiono, że na początku 2012 roku miejsca takie jak Kanada obecnie sprzedają bezkofeinowe Mountain Dew jako produkt podstawowy. Kanada ma przepisy nie zezwalające na sprzedawanie napojów innych typów niż cola zawierających kofeinę.

Domain: Beverages; Category: Soft drinks

Diet Coke is possibly the most popular low-calorie soda world-wide. In fact, it is the number 2 selling soft drink right behind regular Coke. Diet Coke is also known in some countries as Coca-Cola Light or Coke Light.

Domain: Beverages; Category: Soft drinks

Coca Cola Light jest najbardziej popularnym niskokalorycznym napojem gazowanym na świecie. Jest do drugi najlepiej sprzedający się napój gazowany, zaraz po zwykłej Coca Coli. Coca Cola Light jest powszechnie znana w USA jako Diet Coke.

Domain: Beverages; Category: Soft drinks

Pepsi Cola is the third highest selling soda behind Coke and Diet Coke. Pepsi is found in most places around the word and is the preferred cola of choice for many people. It has come to our attention that Pepsi Cola has a different formulation in the UK and other markets and thus has a lower caffeine content there. It comes in many sizes and variations but most describe Pepsi as having a sweeter taste than Coke and they are correct. A can of Pepsi has 41 grams of sugar while Coke has 34 grams. As far as caffeine is concerned, Pepsi has 4mg more caffeine than Coke per 12 fl.oz. can. PepsiCo. who makes Pepsi Cola is the largest food and beverage company in the USA as well as Russia, India, and the Middle East.

Domain: Beverages; Category: Soft drinks

Pepsi Cola jest trzecim najlepiej sprzedającym się napojem gazowanym, zaraz za Coca Colą and Coca Colą Light. Pepsi jest dostępna w większości miejsc na świecie i jest ulubionym napojem tego typu dla wielu osób. Pepsi ma inną formułę w Wielkiej Brytanii i w związku z tym zawartość kofeiny w Pepsi produkowanej na ten rynek jest mniejsza. Jest dostępna w wielu rozmiarach i wariantach smakowych, ale większość osób słusznie opisuje Pepsi jako słodszą od Coca Coli. Puszka Pepsi zawiera 41 gramów cukru podczas kiedy Coca Cola zawiera 34 gramy. Jeśli chodzi o zawartość kofeiny, Pepsi zawiera 4 mg kofeiny więcej niż Coca Cola. Producent napoju, PepsiCo jest największą firmą produkującą jedzenie i napoje w USA, a także w Rosji, Indiach i na Bliskim Wschodzie.

Domain: Beverages; Category: Soft drinks

Coca Cola could be considered the earliest "energy drink" - although not marketed as such - it was one of the first carbonated drinks to contain caffeine. The drink was first made in 1886 - where it supposedly had a very small level of cocaine in it - due to the extract of coca leaf being an ingredient. However, given that the formula has always remained secret - this may simply be an embellishment. The Diet Coke range actually contains about 40% more caffeine per fluid ounce than the standard coke formula. Coca-cola Blak has the largest amount of caffeine of any coca-cola drink.

Domain: Beverages; Category: Soft drinks

Coca Cola może być traktowana jako najwcześniejszy napój energetyczny. Mimo, że nigdy nie była jako taki reklamowana i sprzedawana była pierwszym napojem gazowanym zawierającym kofeinę. Napój został po raz pierwszy wyprodukowany w 1886 roku. Zawierał wtedy śladowe ilości kofeiny jako że jednym ze składników był liść koki. Jednakże, jako że skład napoju zawsze był tajemnicą, może być to tylko dodatkowa zachęta dla klientów. Coca Cola Light zawiera 40% więcej kofeiny na uncję płynu niż zwykła cola. Coca Cola Blak miała największą zawartość kofeiny ze wszystkich napojów typu coca cola.

Domain: Beverages; Category: Soft drinks

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Some of the Famous Inventors of All time

Category: Science

By: farooq92

The list shows some of the most popular cartoons ...

Category: Entertainment

By: farooq92

The list gives you description about some of the ...

Category: History

By: farooq92

We keep hearing about Green peace Activists, ...

Category: Other

By: farooq92