Home > Blossary: Glossary of environmental education
Based on "Glossary of environmental education terms", promoted on the Intergovernmental Conference on Environmental Education (Tbilissi, USSR, 1977) and recommended by Unesco for standardization of environmental education terminology through the compilation of a multilingual glossary. Printed In Hungary by the National Centre for Educational Technology, © Unesco 1983

Category: Education

1 Term

Created by: zblagojevic

Number of Blossarys: 5

My Terms
Collected Terms

Декларация на Междуправителствената конференция по околната среда образование, Тбилиси, 1977. Декларацията за принципите и стратегиите на екологичното образование в съвременния свят.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Декларация Межправительственной конференции по образованию в области окружеющей среды, Тбилиси, 1977 г. Декларация о принципах и стратегии образования в области окружающей среды в современном мире.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Методи на отглеждане и развитие на личността в процес на образованието. Отговарят, научните педагогически изисквания.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Приемы воспитания и развития личности в процессе образования, отвечающие научным требованиям педагогики.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Физиологичните и поведенчески корекции на организма към промените в неговата непосредствена околна среда.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Физиологическое и поведенческое приспособление организма к изменениям непосредственно окружающей его среды.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Процесът на капацитет да се промени. Adjustment(s) на един организъм, който дава възможност за по-добро приспособяване към околната среда. Генетично контролирана характеристика, което подобрява и усилва организма оцеляване и репродуктивна шансове в дадена l среда.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Процесс привыкания организма, позволяющий ему лучше приспособиться к среде. Генетически управляемое свойство организма, улучшающее и повышающее возможности его выживания и воспроизводства в данной среде.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Целият комплекс от физически и химически характеристики на неорганичната среда, които влияят на организма.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Сложный комлекс физических и химических характеристик неорганической среды, влияющих на живые организмы.

Domain: Environment; Category: Environmental policy

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

The idea of multilingual geodesic glossary arose ...

Category: Engineering

By: zblagojevic