Home > Blossary: Office 365
Office 365 is a Microsoft cloud-based platform for enterprise collaboration and productivity

Category: Technology

Company: Microsoft

20 Terms

Created by: GiusNR

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Excel online is a powerful spreadsheet which hels lay out data, reformat and rearrange it and make analysis. Get reports with charts and graphs and find trends and patterns in your information. Save files in the cloud and collaborate and co-author with coworkers.

Domain: Technology; Category: Information technology

Excel online je výkonný tabulkový které hels rozvržení dat, naformátovat a uspořádání je a provést analýzu. Získejte zprávy s grafy a najít trendy a vzory ve vašem informace. Ukládat soubory do cloudu a spolupracovat a spoluautor se spolupracovníky.

Domain: Technology; Category: Information technology

Office 365 Video provides organizations with a secure, company-wide destination for posting, sharing and discovering video content. Video is now a first-class tool to power and enrich your companies' internal communications.

Domain: Technology; Category: Information technology

Služby Office 365 Video poskytuje organizacím bezpečné, celé společnosti cíl pro účtování, sdílení a zjišťování obsahu videa. Video je nyní prvotřídní nástroj moci a obohacují vnitřní komunikace vaší společnosti.

Domain: Technology; Category: Information technology

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Technology Blossarys

https://www.jammer-store.de/ https://www.jammer-st ...

Category: Technology

By: storejammer

Here with best software, you will find best ...

Category: Technology

By: Henryasd89

Jammer-welt ist der Spezialist für Handy ...

Category: Technology

By: jammerweltcom

Web Brain InfoTech is the finest Social Media ...

Category: Technology

By: webbraininfotech