Home > Blossary: Science Fiction books
These books are the perfect choice for people who wish to escape reality for a while. Stories described in the given books push boundaries and create a world far away from here.

Kategori: Arts

2 Terms

Created by: anton.chausovskyy

Number of Blossarys: 25

My Terms
Collected Terms

Cerita berfokus pada "pertama seratus" — Partai awal yang harus mengukir keluar kehidupan di Mars dan memulai proses terraforming yang akan membuka jalan bagi masa depan pemukim. Sebagaimana halnya suatu upaya internasional sebesar ini, itu tidak butuh waktu lama untuk perselisihan timbul. Beberapa percaya bahwa planet harus dipertahankan. Lain ingin mengubahnya menjadi bumi yang kedua, terlepas dari biaya.

Domain: Literature; Industri/Domain: Bestsellers

Câu chuyện tập trung vào "trăm đầu tiên" — bên ban đầu của những người định cư những người phải carve ra một cuộc sống trên sao Hỏa và bắt đầu quá trình terraforming sẽ mở đường cho những người định cư trong tương lai. Như với bất kỳ nỗ lực quốc tế của cường độ này, nó không đi lâu dài cho sự bất đồng để phát sinh. Một số người tin rằng hành tinh cần được bảo tồn. Những người khác muốn để biến nó thành một trái đất thứ hai, bất kể các chi phí.

Domain: Literature; Industri/Domain: Bestsellers

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Pos  
My other Blossarys

Born in North Carolina in 1983, Edward Snowden ...

Industri/Domain: Politics

By: anton.chausovskyy

As one of the most important currencies in the ...

Industri/Domain: Business

By: anton.chausovskyy

I create this glossary for the purpose of warning ...

Industri/Domain: Arts

By: anton.chausovskyy

You should be aware of this products! They ...

Industri/Domain:

By: anton.chausovskyy