Home > Blossary: crime
crime is an illegal act for which someone can be punished by the government or police; activity that is against the law : illegal acts in general.

Category: Other

20 Terms

Created by: eleonora86

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

1. Deceit, trickery, sharp practice, or breach of confidence, perpetrated for profit or to gain some unfair or dishonest advantage. 2. A particular instance of such deceit or trickery: mail fraud; election frauds. 3. Any deception, trickery, or humbug: That diet book is a fraud and a waste of time.

Domain: Law enforcement; Category: Crime & punishment

1. Podstęp, nielegalne interesy lub nadużycie zaufania mające na celu uzyskanie zysku lub nieuczciwej przewagi nad kimś. 2. Konkretny przykład takiego typu oszustwa: oszustwo pocztowe, oszustwo wyborcze. 3. Każdy przypadek oszustwa, naciągania lub matactwa "Ta książka o dietach jest oszustwem i stratą czasu".

Domain: Law enforcement; Category: Crime & punishment

1. A person who sells drug: Someone tried to sell me some marijuana during the concert. 2. A person who sells illegal drugs, esp narcotics such as heroin and morphine.

Domain: Law enforcement; Category: Crime & punishment

1. Sprzedaż narkotyków. Osoba, która sprzedaje narkotyki określana jest jako "diler". 2. Sprzedaż nielegalnych narkotyków takich jak heroina lub morfina.

Domain: Law enforcement; Category: Crime & punishment

1. An offense, as murder or burglary, of graver character than those called misdemeanors, especially those commonly punished in the U.S. by imprisonment for more than a year. 2. Early English Law. any crime punishable by death or mutilation and forfeiture of lands and goods.

Domain: Law enforcement; Category: Crime & punishment

1. Każdy czyn taki jak morderstwo czy włamanie o charakterze cięższym niż czyny określane jako "wykroczenia". Przestępstwo karane jest w USA karą dłuższą niż 1 rok więzienia. 2. Wczesne Prawo Angielskie Każda zbrodnia karana śmiercią lub okaleczeniem i utratą ziemi i dóbr.

Domain: Law enforcement; Category: Crime & punishment

The felony of breaking into and entering the house of another at night with intent to steal, extended by statute to cover the breaking into and entering of any of various buildings, by night or day.

Domain: Law enforcement; Category: Crime & punishment

Wkroczenie do domu innej osoby w nocy lub pod nieobecność właściciela z zamiarem kradzieży. Rozszerzone przez prawo o nielegalne wkroczenie do każdego innego budynku, także publicznego w nocy i za dnia.

Domain: Law enforcement; Category: Crime & punishment

The act or practice of giving or accepting a bribe: Bribery of a public official is a felony; A builder offered the mayor a free flat in return of favour.

Domain: Law enforcement; Category: Crime & punishment

Akt lub zwyczaj dawania lub przyjmowania łapówek. Na przykład: Budowniczy oferuje burmistrzowi darmowe mieszkanie w zamian za przysługę. Przekupstwo funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem.

Domain: Law enforcement; Category: Crime & punishment

1. Any payment extorted by intimidation, as by threats of injurious revelations or accusations. 2. The extortion of such payment: He confessed rather than suffer the dishonor of blackmail. 3. A tribute formerly exacted in the north of England and in Scotland by freebooting chiefs for protection from pillage.

Domain: Law enforcement; Category: Crime & punishment

1. Każda zapłata wymuszona przez zastraszenie, takie jak groźby ujawnienia szkodliwych materiałów lub posądzenia o coś. 2. Wymuszenie takiej zapłaty. "Przyznał się do winy zamiast cierpieć poniżenie jakim jest szantaż" 3. Na północy Anglii i w Szkocji danina żądana przez przewoźników dla ochrony przed grabieżą.

Domain: Law enforcement; Category: Crime & punishment

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Other Blossarys

If you enjoy playing online games and are seeking ...

Category: Other

By: mega365nb

เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง หรือจะเลือก เล่นเกมยิงปล ...

Category: Other

By: PkmuaythaiGym

ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายฟรี ที่ MEGAGAME.BZ ...

Category: Other

By: mega365nb

Although the gambling industry is a specialized ...

Category: Other

By: mega365nb