Home > Blossary: Glaucoma

Category: Health

1 Term

Created by: lizanoemi

Number of Blossarys: 2

My Terms
Collected Terms

Cũng được gọi là cấp tính hoặc mãn tính góc đóng cửa hoặc góc hẹp bệnh tăng nhãn áp, loại bệnh tăng nhãn áp là ít phổ biến hơn nhưng có thể gây ra một sự tích tụ đột ngột của áp lực trong mắt. Hệ ...

Domain: Health care; Category: Ophtalmology

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Đăng  
My other Blossarys