Home > Terms > Serbian (SR) > фармакологија

фармакологија

Поље медицине и биологијекоје се бави проучаванјем деловања лекова. Као лек се подразумевају сви они производи које је човек створио, природне или од ендогених молекула (који настају унутар организма) који производе биохемијске реакције и/или физиолошке на ћелије, ткива, органе или на тело. Другим речима, то је проучавање интеракције између живог организма и хемијских производа.

0
Collect to Blossary

Member comments

You have to log in to post to discussions.

Terms in the News

Featured Terms

sladjana milinkovic
  • 2829

    Terms

  • 0

    Blossaries

  • 3

    Followers

Industry/Domain: Language Category: Grammar

изоловани језик

Isolating languages tend to form their words of single morphemes (that is, of roots without affixes). They often use several short words where another ...