Home > Blossary: GSCC 2.0
A private glossary for members of the GSCC 2.0 community.

Category:

1 Term

Created by: stephanielibrarian

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Члан факултета из кохорте 1 који ради са малом групом GSCC 2.0 факултета и води њихову праксу у наредних годину дана.

Domain: Education; Category: Professional training

Një anëtar i fakultetit nga 1 grup i cili është duke punuar me një grup të vogël të fakultetit GSCC 2.0 që udhëzon praktikën e tyre gjatë vitit të ardhshëm.

Domain: Education; Category: Professional training

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys