Home > Blossary: GSCC 2.0
A private glossary for members of the GSCC 2.0 community.

Category:

26 Terms

Created by: stephanielibrarian

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Члан факултета из кохорте 1 који ради са малом групом GSCC 2.0 факултета и води њихову праксу у наредних годину ...

Domain: Education; Category: Professional training

Deeper than just reflection, in meta-reflection one also closely examines the research process itself, as well as being self-critical.

Domain: Education; Category: Professional training

Ne ende nuk kemi një përkufizim për Polilogue; në grupin 1, përshkruhet si komunitet online i projektit. Kjo është hapësira ku takohemi për jams, Takimet mujore te shokëve dhe ngjarje të tjera të ...

Domain: Education; Category: Professional training

Një sistem online video ngarkimi. Ju do ta përdorni atë për të ngarkuar videot. Ne do të ndajnë URL dhe udhëzime të veçanta kur Do të diskutojmë per caktimin Videos.

Domain: Education; Category: Professional training

Këto janë objekte aktuale, shembuj, pikat e diskutimit apo data të tjera specifike që mbështesin komentet që ju jeni duke bërë në lidhje me klasën tuaj, temat ose taget.

Domain: Education; Category: Professional training

Janë më të thella se thjesht reflektimi, e meta-pasqyrim gjithashtu shqyrton nga afër procesin e hulumtimit në vetvete, si dhe të jetë vetëkritik.

Domain: Education; Category: Professional training

Përgjithësisht, etiketimet janë fjalë kyçe jo-hierarkike që janë aplikuar në informata. Ju mund të keni përdorur etiketime për të përshkruar shenimet e juaja, në qoftë se ju përdorni një mjet social ...

Domain: Education; Category: Professional training

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys