Home > Blossary: The Sinharaja Rain Forest
The Sinharaja Forest is the largest rain forest reserve in Sri Lanka.The Sinharaja Forest is home to many rare animals and trees.It is very beautiful place.

Category: Travel

20 Terms

Created by: jchathura

Number of Blossarys: 3

My Terms
Collected Terms

The reptilian fauna of Sinharaja is represented by 45 species, of while 21 are endemic. This includes a large proportion of snakes, several lizards, tortoises and skinks. Among the venomous species that occur in the forest are the Green-pitviper while is arboreal, the Hump-nosed Viper and the Krait while frequents the forest floor. The Cobra is seen occasionally while the Russel's Viper has been observed in secondary vegetation, although not seen in the undisturbed forest. Green-pit Viper(Trimerasurus trinoncephalus) Merrem's Hump-nosed Viper(Hypnale hypnale) Great Forest Gecko(Gymnodactylus frenatus) Jungle Gecko(Cnemaspis kandianus) Rat-snake Skink(Mabuya carinata) Spotted Skink(Mabuya macularia) Smooth Skink(Sphenomorphus taprobanensis)

Domain: Travel; Category: Landmarks

A Sinharaja hüllőfaunáját 45 faj képviseli, közülük 21 faj endemikus. Ez nagyszámú kígyót, számos gyíkot, teknőst és számos gekkót.foglal magában. Az erdőben a mérges fajok között fordulnak elő a zöld mokasszinkígyó, amely fán lakó vipera, a púposorrú vipera és a krait, amely az erdő avarszintjén él. Kobrát időnként lehet látni, mít a Russel viperát a másodlagos vegetációban figyelték meg, bár a háborítatlan erdőkben nem látni. Zöld mokasszinkígyó (Trimerasurus trinoncephalus), Merrem púposorrú vipera (Hypnale hypnale). nagy erdei gekkó (Gymnodactylus frenatus), dzsungel gekkó (Cnemaspis kandianus) patkány-bőrű szkink (Mabuya carinata), foltos új-guineai kéknyelvűszkink (Mabuya macularia), sima új-guineai kéknyelvűszkink (Sphenomorphus taprobanensis)

Domain: Travel; Category: Landmarks

There are many Amphibians in sinharaja rain forest. One of the commonest frogs in the forest is the Wrinkled Frog heard frequently from marshes and streams. Several species of tree frogs and the Reed frog while has a call similar to that of a bird can be heard distinctively at night. These amphibians are mainly frogs and toads and a single limbless. Wrinkled Frog ( Rana corrugate) Sri Lanka Reed Frog(Rana greeni) Red Ramanell(Ramnella palmate) Torrent Toad(Bufo kelaartii) Guenther's Cliff Frog(Nannophrys guentheri)

Domain: Travel; Category: Landmarks

A Sinharaja esőerdőben sok kétéltű megtalálható. Az egyik legközönségesebb béka az erdőben a ráncos béka, amelyet gyakran hallani a mocsarakból és folyókból. Több fabékafaj és a nádi béka, amely madárhoz hasonló hangot hallat, éjszaka jól kivehetően hallható. Ezek a kétéltűek főként békák és varangyfélék, és egy végtag nélküli béka. Ráncos béka (Rana corrugate) Sri Lanka-i nádi béka (Rana greeni) piros Ramanell (Ramanella palmata) pataki varangy (Bufo kelaartii) Günter-féle szirt béka (Nannophrys guentheri)

Domain: Travel; Category: Landmarks

The fish show little diversity with only three species commonly occurring in all forest streams. All these species are endemic to the island. The Comb-tail (Belontia signata) with red tinted fins and tail is found slow moving streams. The Stone-sucker (Garra lamata ceylonensis) is found clinging to rocks where if feeds on moss The striped loach (Neomachilus notostigma) is found among the leaf little at the bottom of streams.

Domain: Travel; Category: Landmarks

A halak csak csekély változatosságot mutatnak, általában csak három faj fordul elő minden patakban a területen. Ezek mind a szigeten endemikus fajok. A fésű-farkú gurámi (Belontia signata) vöröses oldalúszókkal és farokkal lassú folyású patakokban található meg. A kő-szívó (Garra lamata ceylonensis), sziklákra kapaszkodva található, ahol a mohával táplálkozik. A csíkos csík (Neomachilus notostigma) a levelek közt található patakok mederfenekén.

Domain: Travel; Category: Landmarks

The Sinharaja Reserve has an impressive 147 speciesof birds recorded to date. It is also the only locality where 18 out of 20 birds species endemic to Sri Lanka may be viewed. White-headed Starling (Sturnus senex) Red-faced Malkoha (Phaenicophaeous pyrrhocephalus) The Sri Lanka Spur Fowl (Galloperdix bicalcarata) Azure Flycatcher (Monarcha azurea)

Domain: Travel; Category: Landmarks

A Sinharaja Természetvédelmi Területen lenyűgöző módon 147 madárfajt jegyeztek fel. Továbbá ez az egyetlen hely, ahol a Srí Lanka-n endemikus 20 fajból 18 madárfajt meg lehet figyelni. Fehér fejű seregély (Sturnus senex) piros arcú Malkoha (Phaenicophaeous pyrrhocephalus) Srí Lanka-i fácántyúk (Galloperdix bicalcarata) Azure-légykapó (Monarcha azurea)

Domain: Travel; Category: Landmarks

In sinharaja, as in any rain forest, the presence of larger quadruped is indicated in the form of droppings, tracks, calls. The terrain and structure of the forest, however, make visual sightings comparatively difficult. Elephant (Elephas maximus maximus) Sambhur (Cervus unicolour) Barking Deer (Muntiacus muntjak malabaricus) Mouse Deer (Tragulus meminna) Wild Pig (Sus scrofa cristatus) Leopard (Panthera pardus fusca) Fishing Cat (Zibethailurus viverrina) Rusty Spotted Cat (Prionailurus rubiginosa)

Domain: Travel; Category: Landmarks

A Sinharaja-ban, mint bármilyen esőerdőben, a nagyobb négylábú állatok jelenlétét ürülék, csapások és kiáltások jelzik. A terep és az erdő szerkezete azonban a vizuális megfigyelést viszonylag nehézzé teszi. Elefánt (Elephas maximus maximus) számbárszarvas (Cervus unicolor) ugató szarvas (Muntiacus muntjak malabaricus) indiai kancsil (Tragulus meminna), vaddisznó (Sus scrofa cristatus), leopárd (Panthera pardus fusca) halászmacska (Zibethailurus viverrina) rozsdás-pöttyös macska (Prionailurus rubiginosa)

Domain: Travel; Category: Landmarks

Guider must have good knowledge about the forest.Nature trails Sinharaja are being developed with artificial things and concretes. Monitoring of the conversation is very lower.

Domain: Travel; Category: Landmarks

A vezető ismerje jól az erdőt. A Sinharaja természeti túraútvonalait mesterséges dolgokból és betonból jelenleg alakítják ki. Az átalakítás felügyelete nagyon alacsonyszintű.

Domain: Travel; Category: Landmarks

The Sinharaja lies within a rainfall range of 3,000 to 6,000 millimeters. Rainfall figures available for the last 60 years show values ranging from 3,614 to 5,006 millimeters in places, in and around the Sinharaja .The mean monthly rainfall data for the year 1981 to 1984 given indicates the general pattern of rainfall with a minimum of 50 millimeters even during the driest month and two distinct monsoonal peaks. The high annual temperature of the Sinharaja is typical of the tropics, recording little seasonal variation, but with marked daily ranges. The lowest mean monthly temperature has been abserved during the wettest season and the highest during the driest season. Conventional temperature patterns however change during long periods of drought or excessive rainfall. Some details of temperature and relative humidity recorded during the last 60 years.

Domain: Travel; Category: Landmarks

A Sinharaja évi 3000 és 6000 milliméter közti csapadékmennyiséget kap. Az utolsó 60 évre rendelkezésre álló csapadék adatok a Sinharaja-ban és környékén bizonyos helyeken 3.614-től 5.006 milliméterig terjedő értékeket mutatnak. Az 1981. és 1984. közötti átlagos havi csapadékadatok által mutatott tendenciák szerint általánosan legalább 50 milliméter eső esik még a legszárazabb hónapban is, és két különálló monszúncsúcs mutatkozik. A Sinharaja-ban mutatkozó magas éves hőmérséklet jellemző a trópusokra, amely kis szezonális, de erős napi ingadozást mutat. A legalacsonyabb átlagos havi hőmérsékletet a legnedvesebb időszakban, a legmagasabbat a legszárazabb évszakban észlelték. A hagyományos hőmérsékleti minták azonban hosszú ideig tartó aszályos, illetve túl csapadékos időszakokban megváltoznak. Az utóbbi 60 évben a hőmérsékletről és a relatív páratartalomról szóló feljegyzések néhány részlete.

Domain: Travel; Category: Landmarks

The Sinharaja Forest is the home of more than 60% of Sri Lanka's endemic plant species and is multi-layered, which is a characteristic of a rainforest. This ecological importance of Sinharaja Forest has led the UNESCO to declare the forest as a World Heritage Wilderness Area, prompting the world community to preserve this wonderful gift from nature.

Domain: Travel; Category: Landmarks

A Sinharaja erdő a Srí Lanka-n őshonos növényfajok több, mint 60 % -ának otthona és többrétegű, amely jellemző az esőerdőkre. A Sinharaja erdőnek ez az ökológiai jelentősége vezetett oda, hogy az UNESCO vadonmegőrzési területként a világörökség részének nyilvánította, ezzel is ösztönözve a nemzetközi közösséget a természet e csodálatos ajándékának megőrzésére.

Domain: Travel; Category: Landmarks

The Sinharaja rain forest cover receives between 3000-6000 mm of rain throughout the year and have a minimum rainfall of over 200 mm even during non monsoon periods. The mean temperature is between 18-27 degrees Celsius with a humidity of 75% - 90%. Only a faint sunshine reaches the ground layer of the forest which ranges from 5% - 15% of the total sun light. The land coverage of the Sinharaja Forest is 21 kM lengthwise, with a minimum width of 3 kM and a maximum width of 7 kM throughout that land extent.

Domain: Travel; Category: Landmarks

A Sinharaja esőerdő 3000-6000 mm közötti esőt kap egész évben és még minimális csapadékmennyisége is több, mint 200 mm a monszunidőszakon kívül. Az átlagos hőmérséklet 18-27 Celsius fok között van, a páratartalom 75% - 90 %. Az erdő talajszintjét csak kevés napfény éri, amely a teljes napfényérték 5 % - 15 % -a között változik. A Sinharaja erdő 21 km hosszan, és legalább 3 km, maximum 7 km szélességben terül el.

Domain: Travel; Category: Landmarks

The location of Sinharaja rain Forest is between 6 D 21 M and 6 D 27 M , North and 80 D 25 M and 80 D 34 M, East. Gin Ganga and Kalu Ganga [ Rivers Gin and Kalu] gets its water flow from this forest land. The highest elevated mountain peak found at Sinharaja is 1170 Mts and has eight peaks over 600 Mts.

Domain: Travel; Category: Landmarks

A Sinharaja esőerdő az északi 6D 21 M és 6D 27 M, valamint a keleti 80 D 25 M és 80 D 34 M között található. A Gin Ganga és a Kalu Ganga [ a Gin és a Kalu folyó ] erről az erdőterületről kapja a vizét. A Sinharaja-ban található legmagasabb csúcs 1170 méter magas és nyolc csúcs magasabb 600 méternél.

Domain: Travel; Category: Landmarks

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

There are many dog breeds in world.Dog is the ...

Category: Animals

By: jchathura

Sri Lanka has a long history and there are some ...

Category: Arts

By: jchathura