Home > Blossary: Management
Technical terms used in the management area

Category: Business

1 Term

Created by: andreia33

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Khách hàng hài lòng - khách hàng nhận thức của các văn bằng để mà nhu cầu của họ đã được đáp ứng. Sự hài lòng có thể cảm nhận như là một phần thưởng bằng quy trình tốt quyết định thực hiện bởi khách ...

Domain: Business administration; Category: Business management

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Đăng  
Other Business Blossarys

https://sky-seller.com/yellowstone-merchandise

Category: Business

By: helen011

"Gigolo In Mumbai Call Now

Category: Business

By: gigoloinmumbai

โทรติดต่อ ufabet ซึ่งสามารถที่จะพูดคุย เกี่ยวกับปั ...

Category: Business

By: onnapa

Unique Fumigation, Fumigation Services in ...

Category: Business

By: uniquefumigation